Morgendagens Olympiere

Thea Luise Jürgensen

"Et samarbeid med Kulp som sponsor gjør det mulig for meg å dedikere meg 100 % til å utvikle meg som sandvolleyballspiller.

Økonomisk støtte vil åpne mulighetene mine for å reise på treningssamlinger i innland/utland, samt reise på flere nasjonale og internasjonale turneringer. Det vil hjelpe meg å dekke kostnadene og utgiftene for programmet jeg er med i.

Alt i alt vil støtten bidra til å øke min sjanse til å etablere meg i verdenstoppen og nå den olympiske drømmen i 2024"
Thea Luise Jürgensen

KULP er stolte av å få være med Thea Luise Jürgensen som sponsor på sin reise frem mot OL i Paris 2024 der vi er med som sponsor av Morgendagens Olympiere.

KULP satser på fremtidens Ungdom, som er nøkkelen til bærekraftig utvikling.

I en årrekke har KULP blant annet tatt inn Ungdom gjennom programmet Læring i Næring. Vi har og hatt et tett samarbeid med den kommunale introtjenesten med å ta inn elever fra introtjenesten som språkpraksis kandidater. Flere av dem har fortsatt i fast arbeid hos KULP i flere år.

KULP har tidligere sponset flere lokale og regionale arrangement som Tour de Fjords, Fotballcuper, Ryfylkedagene, RØFF Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp for ungdommer mellom 13 og 17 år, samt mange lokale lag og organisasjoner.

Vi mener alvor og satser på Bærekraft. Våre satsingsfelt er lokal mat, lokale produsenter og fremtidens Ungdom. KULP ble Godkjent Miljøfyrtårn november 2020.